All our products
are
RoHs compliant
SMARTEC bv (NEDERLAND)

tel + 31 (0) 765205353

Site pour visiteurs francophones Site voor Nederlandstalige bezoekers Site for American visitors Site for British visitors Site for Irish visitors Site for Portugese visitors Site for German visitors Site for Austrian visitors Site for Czech visitors

Last update
25/11/2014

10.0.97.104
22:20:10Javascript is nodig voor de navigatie, zet het a.u.b. aan.


De HS07 vochtsensor

PRODUKT BESCHRIJVING


De Smartec HS07 vochtsensor is gebaseerd op een capaciteit die toeneemt naarmate er meer watermoleculen geabsorbeerd worden in het actieve polymeer dieelectricum. De sensor is gebaseerd op siliciumtechnology en opgebracht op een glazen drager.

 

Klik hier om de foto uit te vergroten

De aansluitingen van vochtsensor voldoen aan de RoHs norm. Het dieelectrische polymeer is het tere deel van de sensor, die overigens robuust is uitgevoerd en gebaseerd op een drager van glas. Hierdoor kunnen er aan de sensor in zijn applicatie hoge mechanische eisen worden gesteld.

FUNCTIONELE BESCHRIJVING


Het meten van vochtigheid is niet eenvoudig. In het algemeen wordt de vochtigheid in lucht gemeten als zijnde de verhouding tussen de actuele waarde en de waarde van de maximale hoeveelheid vocht die de lucht kan bevatten bij een zekere temperatuur. In lucht kan, bij een gegeven temperatuur, deze verhouding/fractie varieren tussen 0 (helemaal droge lucht) en 100 (het punt waar condensatie begint op te treden). Veel klassieke meetmethoden, zoals mechanische vochtmeters zijn afhankelijk van de omgevingstemperatuur en de zogenaamde "natte bol" vochtigheidsmeter is  afhankelijk van de luchtdruk. Met de SMARTEC HS07 vochtigheidssensor kan de relatieve vochtigheid gemeten worden zonder beinvloed te worden door de luchtdruk.

DE RELATIE TUSSEN CAPACITEIT EN VOCHTIGHEID.


Een kleine capacitetswaarde is een maat voor de relatieve vochtigheid. De capaciteit is ongeveer 330pF @ 25°C and 55% RH. Deze waarde verandert ongeveer 0.6 pf / % RH ( hetgeen betekent 60 pF over de range van 0 tot 100% RH). Deze capacitetiswaarde kan gemeten worden op verschillende wijzen.

Op analoge wijze
Een heel eenvoudige schakeling, met twee TLC555, heeft een DC uitgang. Deze schakeling dient alleen ter illustratie en heeft een beperkte nauwkeurigheid. De schakeling is weergegeven in  APPHS1001.PDF die te vinden is in de supportshop van deze SMARTEC website.

Een digitale oplossing
Een digitale oplossing is te ontwerpen op basis van de  UTI.  In geval U meer informatie wilt over dit product dan wordt gaarne verwezen naar  APPUTI06.PDF "Startup guide for measurement of capacitors with three signal technique, January 2003"

Voor de Franstalige lezer is een Franse versie aanwezig: Mesurer précisément des petits signaux issus de capteurs distants avec un microcontrôleur, janvier 2003" (APPUTI12FR.PDF).

CALIBRATIE VAN DE SENSOR.


Met behulp van een aantal verzadigde zoutoplossingen kan het sensorsysteem nauwkleurig gecalibreerd worden. Voor deze toepassing wordt verwezen naar de literatuur of naar onze supportshop in application note APPHS1002.PDF.

SUPPORT


All relevant documentation and files (data sheet, application notes, software etc.) for our products can be downloaded from the SUPPORTSHOP page.

 

       IPGEO